Intranät i Sverige 2013

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

Resultat från undersökningen av intranät i Sverige 2013, genomförd av Kristian Norling. Undersökning har besvarats av sammanlagt 132 intranätpraktiker i Sverige.

More Slides