Kokeilukulttuurin mahdollisuudet: kohti sähköistä kansalaisyhteiskuntaa - OKF roadshow 2013 Tampere

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Mikko Levämäki, hankepäällikkö,
oikeusministeriö

More Slides