UI/UX workflow tại Thegioididong.com và một số kinh nghiệm khi theo nghề UI/UX/PM

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38

Đường link download file PDF: http://bit.ly/workflow-tgdd . Bạn có thể tải file này về và có thể click được vào các đường link bên trong slide để xem thêm các nội dung liên quan.

More Slides