3E Flåte administrasjon - Alt i en pakke - På alle plattformer

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Alle Fartøy er loggført i egne såkalte APP (programmer) med alle teknisk basis informasjon og dokumenter,
Fartøyene er så knyttet til alt av aktiviteter som løpende skjer. Alt av sikkerhetsløsninger som skal løpende følges opp varsler automatisk i god tid før forfall, for eksempel flåte vedlikehold, utskifting av nødraketter, skifte av hygrostater, batterier, redningsvester med mer.
Alt av service logges og dokumenteres, - likeledes logger vi diesel fyllinger med timeteller registreringer. Systemet har egen diesel loggbok med timer og diesel forbruk.
Ulike hendelser og avvik logges også i egen APP.
All informasjon er søkbart fra hvor som helst i systemet, eller alt kan nåes fra Fartøy APP.
Alt av fangster logges i en egen APP for senere uttak av rapporter og oversikter.
I tillegg håndterer systemet alle ansatte i firmaet, med roller og kontaktinfo. Videre all ferie og fritids rapportering. Systemet har også trivsels analyse og kunnskaps analyse, - for eksempel hva mener den ansatte å kunne / forstå av selskapets rutinger og systemer. På denne måten avdekkes avvik hurtig og tiltak kan settes inn.
Egen timeregistrering kan også tilknyttes.

More Slides