Leo CloudCMS for Startups, Digital Media and Ecommerce 4.0

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

1) Vì sao bạn cần xây dựng 1 ứng dụng xem video như YouTube với
công nghệ A.I. và Video Big Data?
2) Tự xây dựng website với Video, Big Data và A.I. như thế nào?
3) Mục đích chính của LeoCloudCMS.com là tạo ra một platform network cho digital media startups cùng kết nối với nhau, tự kiếm tiền và mua bán trên network mà không phải tốn thời gian quá nhiều cho việc xây dựng hạ tầng công nghệ (backend systems)

More Slides